ЭОТ 5-Работы по обеспечению радиационной и экологической безопасности при сооружении скважин

«ТОО «АППАК», расположенное по адресу: 161003, г. Шымкент, БЦ «БАҚ», Торекулова 17/1, эл.почта - giskakovaatappak.kz,  на веб-портале tender.sk.kz объявляет открытый тендер по закупке работ «Работы по обеспечению радиационной и экологической безопасности при сооружении скважин на полигонах подземного скважинного выщелачивания урана», автоматическое вскрытие заявок 15:30 часов 17.02.2017г.

 

«АППАҚ» ЖШС-ы  мекен жайы: 161003, Шымкент қаласы, Төреқүлов көшесі 17/1, «БАҚ» бизнес орталығы,  электрон жәшігі giskakovaatappak.kz, tender.sk.kz веб-порталында «Технологиялық бұрғылау жұмыстарына радиациялық және экологиялық бақылау жүргізу» сатып алуда  ашық тендер өтетіні жайлы жария береді. Әлеуетті жеткізушілер тендер құжаттарын порталдан ала алады, сұранымдар ашылу мерзімі 17.02.2017ж. сағат 15:30 да.