Проектирование рудника-Строительство сателлита

ТОО «АППАК», расположенное по адресу: 161003, г. Шымкент, БЦ «БАҚ», Торекулова 17/1, эл.почта - giskakovaatappak.kazatomprom%20kz">giskakovaatappak.kazatomprom kz,  на веб-портале tender.sk.kz объявляет открытый тендер по закупке работ «Проектирование рудника-Строительство сателлита», автоматическое вскрытие заявок 10:00 часов 24.04.2017г.

 

«АППАҚ» ЖШС-ы  мекен жайы: 161003, Шымкент қаласы, Төреқүлов көшесі 17/1, «БАҚ» бизнес орталығы,  электрон жәшігі giskakovaatappak.kazatomprom.kz, tender.sk.kz веб-порталында «Кен орнына «Cателлит ғимаратын салу» жоба жоспарын жасау» сатып алуда  ашық тендер өтетіні жайлы жария береді. Әлеуетті жеткізушілер тендер құжаттарын порталдан ала алады, сұранымдар ашылу мерзімі 24.04.2017ж. сағат -10:00 де.