Стратегия

Өндірістік, қаржылық-экономикалық және өзге қызметтердің тиімділігін ұлғайту есебінен компания құнын  арттыруға бағытталған «АППАҚ» ЖШС алдына қойылған стратегиялық мақсаттарды орындауға арналған негізгі міндеттер:

  • Уран өндіру, қайта өңдеу және тау-кен дайындық жұмыстарын жүргізу бойынша кәсіпорынның барынша тиімді қызмет етуін қамтамасыз ету;
  • Өндірістің еңбек ресурстарына қажеттілігі мен білікті мамандармен жасақталуын қамтамасыз ету;
  • Кәсіпорын қызметінің табысын арттыру.