Омбудсмен

ОМБУДСМЕННІҢ НЕГІЗГІ ФУНКЦИЯЛАРЫ

  • жүгінген жұмыскерлерге, еңбек дауларына, жанжалдарға қатысушыларға кеңес беру және қажет болған жағдайда, Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын сақтауды ескеріп, оның ішінде құпиялылықты ескере отырып, өзара тиімді, сындарлы және іске асырылатын шешімді әзірлеуге жәрдемдесу;
  • серіктестік жұмыскерлерінің күрмеулі әлеуметтік-еңбек мәселелерін шешуге, сондай-ақ Серіктестік жұмыскерлерінің іскерлік этика қағидаттарын сақтауына жәрдемдесу;
  • дауларға, жанжалдарға немесе жанжалдарды (дауларды) реттеуге қатысты проблемалық жағдайға қатысатын тұлғаларға ұсынымдар әзірлеу;
  • жүйелік, құқықтық және ұйымдастырушылық  сипатындағы, сондай-ақ іскерлік этиканың қағидаттарына сәйкес келетін жанжалдардың (даулардың) шешілуі және оларды болдыртпау туралы Қоғамның лауазымды тұлғаларына кеңес беру;
  • серіктестіктің тиісті органдарын және лауазымды тұлғаларын және олардың жүйелі сипаттағы тиісті шешімдер (кешенді шаралар) қабылдауды талап ететін проблемалық мәселелерін қарауды ұсыну, оларды шешу бойынша сындарлы ұсыныстар жасау.
  • өз құзыреті шегінде Серіктестіктің ішкі нормативтік құжаттарын жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізу;
  • бұзылған құқықтарды және заңды мүдделерді қалыпқа келтіруге бағытталған өзге де ұсынымдық сипаттағы шараларды қолдану.

 

Сіздің еңбек құқығыңыздың бұзылуына қатысты туындаған барлық мәселелер бойынша келесідей байланысу деректері бойынша хабарласыңыз:

 «АППАҚ» ЖШС омбудсмені

Сахов Ербол Медеубекович

телефоны:

+7705 735 54 34

электронды поштасы:

  otk.mineatappak.kazatomprom.kz